کوپن قندوشکر شهید بقایی

گزیده ای از سخنرانی دکتر حسن عباسی درباره اقتصاد مقاومتی و اقتصاد نسیه و ماجرای کوپن قند و شکر شهید مجید بقایی – موضوع سخنرانی شورش علیه طمع ۱۸ – (بازار صلواتی – بازار آزاد)
 منبع: راسخون

راز تی وی ضمن سپاس به اطلاع می رساند که این فیلم توسط آقای امید عزیزی از اعضاء سایت آپلود گردیده است.

ویدیو های پیشنهادی برای شما