کنکاش-استراتژی مدآ

در این قسمت از برنامه کنکاش که در رادیو معارف پخش می شود، استراتژی مدآ بوسیله گفتگو با استاد حسن عباسی مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 60 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما