کلیپ کوتاه-شمشیر داموکلس

تبین جایگاه اسرائیل در منطقه توسط دکتر عباسی 

راز تی وی ضمن تشکر به اطلاع می رساند که این فیلم توسط آقای صالح حسینی از اعضاء سایت آپلود گردیده است.

(Visited 69 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما