کلیپ کوتاه-حقوق بشر در آمریکا

عدم رعایت حقفوق بشر در آمریکا

راز تی وی ضمن تشکر به اطلاع می رساند که این کلیپ توسط آقای مصطفی بابایی از اعضاء سایت آپلود گردیده است.

(Visited 45 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما