کلیپ-ما پیغمبر مرگیم…

کلیپ شعرخوانی با صدای حاج سعید قاسمی

مگر در جستجوی ربنایی تازه باشیم

اگرنه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد

مترسانیدمان از مرگ که ما پیغمبر مرگیم          

خدا با ما که دلتنگیم سر سنگین نخواهد شد

به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد

بگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد

منبع: نصر تی وی

(Visited 283 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما