کلیپ-غربت شیعه

کلیپی در مورد شیخ حسن شحاته که به دست تکفیری‌های افراطی به طرز فجیعی کشته شد که همواره به دلیل گفتن سخن حق و حقیقت مردم بسیاری را پای منبر خطابه‌های خود می‌کشید.

(Visited 54 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما