کلیپ-ظرفیت دنیای اسلام

در این کلیپ، تصاویری از عکس العمل مسلمانان جهان در مقابل اهانت به مقدسان نمایش یافته، سپس به قسمتی از سخنان مقام معظم رهبری درباره ظرفیت دنیای اسلام توجه داده می شود.

منبع: http://farsi.khamenei.ir

(Visited 44 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما