کلیپ-بهانه و ننگ(انتقاد به روحانیون)

در این کلیپ انتقاد مقام معظم رهبری به روحانیون بی تفاوت نسبت به نظام نمایش می یابد.

منبع: نصر تی وی

(Visited 75 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما