کلیپ بسیار زیبای با کشتی نوح (ع) قسمت دوم

به نام خدا

قسمت دوم از کلیپ بسیار زیبای با کشتی نوح (ع) تا کشتی امام حسین (ع) کاری از گروه کلیپ سازی جنبش مصاف

در این کلیپ که با زیرنویس انگلیسی منتشر شده از سخنان استاد رائفی پور استفاده شده است.

این قسمت: آمپریزم و راسیونالیسم

پیشنهاد می کنم این کلیپ زیبا رو هرگز از دست ندهید!

التماس دعا

(Visited 48 times, 1 visits today)