کتاب الهی – قسمت هشتم

این مستند توسط سازندگان مستند ظهور (نوریگا و اکنار) ساخته شده است و این قسمت  به موضوع اعجاز در قران کریم می پردازد.

(Visited 37 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما