کتاب الهی – قسمت دوم

این مستند توسط سازندگان مستند ظهور ( نوریگا و اکنار) ساخته شده است به موضوع اشتراکات و تفاوت های ادیان الهی می پردازد.

(Visited 49 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما