کاندیدای داعش در ایران

شبکه های وهابی و حامی داعش به طرفداری از برخی کاندیداهای ایران می پردازند

(Visited 23 times, 1 visits today)