کارخانه جاسوسی – قسمت اول

 این مستند به بررسی یکی از ناشناخته ترین سازمان های جهان یعنی سازمان  امنیت داخلی آمریکا (NSA) می پردازد. ساختار و وظایف این سازمان و همچنین نقش آن در حوادث یازده سپتامبر از جمله  موضوعاتی است که در این مستند به آن پرداخته می شود.

(Visited 117 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما