چگونه با مدیریت بهتر مشکل اشتغال حل می شود؟

وقتی ادعا میکنیم میشود با "مدیریت" بهتر مشکل اشتغال را حل کرد، یعنی چه؟ دکتر جلیلی پاسخ میدهد!

(Visited 39 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما