چرا جلیلی امروز نقد هسته ای می کند؟

دکتر سعید جلیلی مسئول تیم مذاکره کننده سابق هسته ای، در سومین جلسه حضور در کمیسیون تخصصی بررسی توافق برجام در مجلس، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره علل انتقادهای این روزهای خود از برجام پاسخ داد.

(Visited 30 times, 1 visits today)