پناهیان-شب قدر۲

در این سخنرانی استاد پناهیان توضیحات بسیار مهمی را درباره اهمیت و جایگاه شب های قدر در زندگی ما بیان می کنند.

(Visited 45 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما