پروژه ۲۰۱۲ – رائفی پور (۲)

سخنرانی استاد رائفی پور در باره پروژه ۲۰۱۲ و طرحهای صهیونیسم برای آخر الزمان – قسمت دوم.

در این سخنرانی روند تولید فیلم های مرتبط با ۲۰۱۲ بررسی شده  و فیلم ۲۰۱۲ مورد تحلیل قرار می گیرد.

(Visited 91 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما