پروژه ۲۰۱۲ – رائفی پور (۱)

سخنرانی استاد رائفی پور در باره پروژه ۲۰۱۲ و طرحهای صهیونیسم برای آخر الزمان – قسمت اول.

در این سخنرانی روند تولید فیلم های مرتبط با ۲۰۱۲ بررسی شده  و نمادهای ۲۰۱۲ از جمله نماد المپیک ۲۰۱۲ لندن مورد تحلیل قرار می گیرد.

(Visited 121 times, 3 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما