پرسش و پاسخ دینی(علم- مدرنیته-تمدن اسلامی)

در این برنامه(برای بیداری) که از شبکه رادیویی معارف پخش می گردد، می توانید در هر قسمت یکی از سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی درباره مسایل مختلف را، بشنوید. در این قسمت پرسش و پاسخ دینی(علم- مدرنیته-تمدن اسلامی) پخش می گردد.

(Visited 31 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما