پاسخ مخاطب BBC به فتنه انگیزی این شبکه

پاسخ یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی به دروغ‌پراکنی و سواستفاده کارشناسان این شبکه از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی

ویدیو های پیشنهادی برای شما