…و اینک آخرالزمان(شیطان پرستی)

در این سری برنامه ها که به کارگردانی سعید مستغاثی از شبکه خبر پخش می شود، مسئله آخرالزمان و برنامه ریزی های صورت گرفته درباره آن در سینمای غرب مورد بررسی قرار می گیرد.این قسمت مربوط به شیطان پرستی می باشد.

ویدیو های پیشنهادی برای شما