ویدیو سخنان عجیب روحانی | آمادگی روحانی برای پذیرش توبه آمریکا

روحانی: اگر آمریکا توبه کند و در برابر مداخلات گذشته اش در ایران عذرخواهی کند، ما آماده ایم توبه و بازگشت آمریکا را بپذیریم.
آمریکا هر روز یک تحریم به تحریم های قبلی اضافه می کند…

(Visited 114 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما