ولایتی-پاسخ به”پیشرفت غرب، شعرخوانی ما”

دکتر ولایتی در این قسمت از برنامه ی سایه روشن تاریخ ایران، به این شبهه پاسخ می دهند که عده ای سوال می کنند غرب به سرعت پیشرفت کرده و ما مشغول شعرخوانی بودیم.

(Visited 371 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما