ولایتی-“فرهنگ ایران پس از حمله مغول”

 

دکتر ولایتی در این قسمت از برنامه ی سایه روشن تاریخ ایران، به بررسی تحولات فرهنگ و زندگی ایرانیان می پردازند.

ویدیو های پیشنهادی برای شما