نوبت جهاد ماست!

حجت الاسلام پناهیان:

نوبت جهاد ماست

⭕️ شرایط به مو ‌رسیده؟متوجهی؟!

⭕️با دیدن ‌شما باور میکنم امام‌صادق(ع)  ۴هزار شاگرد داشت،ولی دنبال ۴۰ مرد میگشت!

(Visited 74 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما