نماهنگ-باید قوی شویم

نماهنگ "باید قوی شویم" ضمن بیان تاریخچه فعالیت های انقلابی ملت ایران رمز غلبه بر فشار دشمن را بیان می کند

منبع: khamenei.ir

(Visited 77 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما