نماز روز عروسی فراموش نشود (استاد رائفی پور)

دختر خانمی که از صبح خیلی زود میرود آرایشگاه ؛ نماز ظهر و عصر و مغربش چطوریها میشود …

اگر به نماز روز اول زندگی مشترک را توجه نکنی ؛ این زندگی چطوری میشود … ؟؟؟
///
بخشی از سخنرانی استاد در ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ اراک

(Visited 321 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما