نشست کمیسیون برجام با آقای صالحی

به نام خدا

با توجه به پخش جلسات کمیسیون ویژه برجام از شبکه خبر لذا برای ایجاد فضای شفاف و جلوگیری از برداشت جناحی تصمیم بر این گرفتم که صوت این جلسات را در این سایت بارگزاری کنم تا هرگونه برداشت از جلسات رو به خود مردم واگذار کنیم

پیشنهاد می کنم دوستانی که دنبال درک صحیح مسائل مطرح شده در مورد برجام در کمیسیون هستند این جلسات رو کامل گوش کنند

این صوت مربوط به نشست کمیسیون ویژه برجام با آقای صالحی با محور مسائل فنی است

با تشکر

(Visited 31 times, 1 visits today)