نرمش قهرمانانه یعنی

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که به تعریف نرمش قهرمانانه می پردازند
 

منبع: Leader.ir

(Visited 85 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما