نجف زاده-گزارش از جزیره “بوموسی”

این گزارش زیبا را کامران نجف زاده از جزیره "بوموسی" در خلیج همیشه فارس تهیه نموده است.

(Visited 62 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما