موج – ویروس استاکس نت

این برنامه کاری گروه سیاسی شبکه خبر می باشد که به تحلیل رسانه های بیگانه فارسی زبان می پردازد.

(Visited 36 times, 1 visits today)