موج – هدفمند سازی یارانه ها

هدفمند سازی یارانه ها همچنان سوژه ای جذاب برای رسانه های غربی می باشد و این رسانه ها به سیاه نمایی درباره آن ادامه می دهند.

(Visited 23 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما