موج – درگیری نیروهای عراقی با گروهگ منافقین

این قسمت از برنامه موج موضوع درگیری نیروهای امنیتی و نظامی عراقی با بخشی از نیروهای منافقین در اردوگاه اشرف و انعکاس این خبر در رسانه های بیگانه می پردازد.

(Visited 33 times, 1 visits today)