موج – حکم دادگاه ترور رفیق حریری

این قسمت از برنامه موج به موضوع حکم دادگاه ترور رفیق حریری و تلاش برای تضعیف حزب الله می پردازد.

ویدیو های پیشنهادی برای شما