موج-تحولات لیبی در رسانه های بیگانه

در این برنامه، بوسیله نمایش قسمت هایی از برنامه های رسانه های بیگانه در خصوص لیبی، قبل، حین و بعد از سرنگونی معمر قذافی، تناقضات در عملکرد آنها به چالش کشیده می شود.

(Visited 41 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما