موج-بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا

این برنامه کاری گروه سیاسی شبکه خبر می باشد که به تحلیل رسانه های بیگانه فارسی زبان می پردازد.

(Visited 21 times, 1 visits today)