من تکنوکرات هستم!

من تکنوکرات هستم! مستندی است درباره‌ی قراردادهای نفتی دولت تدبیر و امید (موسوم به IPC) و زوایای پنهان آن!

(Visited 58 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما