من اسرائیلی هستم

جان هگی(از تند رو ترین رهبران مسیحیت صهیونیستی) در همایشی در سرزمین های اشغالی به حمایت آشکار از اسرائیل می پردازد. مسیحیان صهیونیست قدرتمند ترین گروه در آمریکا هستند.

راز تی وی ضمن تشکر به اطلاع می رساند که این فیلم توسط یکی از اعضاء آپلود گردیده است.

(Visited 54 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما