مناظره-یک سال پس از برجام…

دکتر هادیان و دکتر محمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر یک سال پس از برجام این توافق هسته ای را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

(Visited 78 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما