مناظره-رسایی،کیاسری(مجلس تراز انقلاب اسلامی)

این مناظره در برنامه دیروز امروز فردا بین آقایان سید رمضان شجاعی کیاسری و حمید رسایی درباره ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برگزار گردید.

(Visited 39 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما