منادیان ولایت-ولایت فقیه۱

در این برنامه(منادیان ولایت) که از رادیو معارف پخش می گردد، مسئله ولایت فقیه از طریق پخش سخنرانی و یا صحبت با کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

(Visited 38 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما