مقابله با “ما نمی توانیم”

۱۶ آذر ۹۲ و «بیدار باش» به جنبش دانشجوئی مسلمان
(خطر بازگشت دایناسورها؛ لیبرالیزم مذهبی)

بیست‌و‌هفتمین مقاله شفاهی استاد حسن رحیم‌پور(ازغدی) به تحلیل موقعیت و مسئولیت جنبش دانشجویی مسلمان در شرایط کنونی پرداخته است. در ادامه متن این سخنرانی که به کوشش موسسه فرهنگی هنری «طرحی برای فردا» پیاده شده است، تقدیم می‌شود.

(Visited 23 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما