مستند نظم نوین جهانی

این فیلم توسط یک گروه مستند ساز آمریکایی با هدف بیداری مردم آمریکا جهت مقابله با حاکمان این کشور ایجاد شده، در این مستند ،یازده سپتامبر و کنفرانس بیلدربرگ نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 281 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما