مستند-مهارنشده

این مستند به همت دانشجوی پاکستانی دانشگاه شریف تهیه گردیده و در آن چالشهای پیش روی کشورمان در زمینه انرژی هسته ای مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع: راسخون

(Visited 39 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما