مستند مأموریت در بن بست

این مستند کاری از باشگاه خبرنگاران جوان می باشد که به بررسی قائله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ می پردازد.

(Visited 37 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما