مستند قیام(نه دی۸۸)

در این مستند، چرایی خروش ملت ایران در نه دی ماه ۱۳۸۸ از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 46 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما