مستند-صراط قسمت آخر(موانع دشمن)

در آخرین قسمت از مستند صراط  که به همت واحد مرکزی خبر تهیه گردیده است، موانع دشمن بر سر راه ملت مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 96 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما