مستند-صراط۹(دستاوردهای پزشکی)

در این قسمت از مستند صراط  که به همت واحد مرکزی خبر تهیه گردیده است، دستاوردهای پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 65 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما