مستند-صراط۷(قانون مداری)

در این قسمت از مستند صراط  که به همت واحد مرکزی خبر تهیه گردیده است، قانون گریزی های اتفاق افتاده و نتایج آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 71 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما