مستند-صراط۶(عدالت اجتماعی)

در این قسمت از مستند صراط  که به همت واحد مرکزی خبر تهیه گردیده است، روند عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

(Visited 37 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما